{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

طبق اعلام سخنگوی دولت قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه هیات دولت دایمی شد و از این پس حقوق کارکنان دولت طبق سرفصل های جدید پرداخت خواهد شد .

احکام جدید آموزش و پرورش با افزایش چشمگیر

وی همچنین از نهایی شدن فاز دوم رتبه بندی فرهنگیان خبر داد و گفت احکام جدید با افزایش چشمگیر مواجه خواهد شد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها