{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حذف سختی کار فرهنگیان و افزایش ناچیز حقوق آنها در سال جاری انتقاد کرد.

کاری که به جای افزایش حقوق فرهنگیان انجام شد

سید حسین نقوی حسینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه در شرایط امروزی هر اقدام و رفتاری که در دستگاه ها انجام می شود، باید سبب رضایتمندی عمومی، کاهش تنش ها و جلوگیری از نارضایتی ها شود، گفت: آموزش و پرورش، سختی کار فرهنگیان که یک میلیون پرسنل فرهنگی دارد را از حکم آنها قطع کرده است، در حالی که این سختی کار حدود 3 سال به این دلیل پرداخت می شود که درآمد و دریافتی فرهنگیان که کفاف زندگی آنها را نمی دهد، با اختصاص یک ردیف به عنوان سختی کار به آنها کمک شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سال جاری به جای افزایش حقوق فرهنگیان پایه افزایش حقوق برای آنها را 6 درصد اعمال کردند، درحالی که می توانستند حقوق آنها را تا 20 درصد افزایش دهند، اما نه تنها این اقدام صورت نگرفته است، بلکه سختی کار آنها را نیز حذف کرده اند.

وی با بیان اینکه حذف سختی کار فرهنگیان سبب نارضایتی یک میلیون پرسنل آموزش و پرورش شده است، ادامه داد: این اقدامات با چه هدف صورت می گیرد و برای چه سختی کار فرهنگیان قطع شده است؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا با بررسی و پیگیری موضوع، حق و حقوق فرهنگیان پرداخت شود.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها