{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور با انتقاد از سیستم مدرک‌گرایی ایران یکی از دلایل بیکاری جوانان را عدم مهارت‌آموزی در سیستم آموزش و پرورش دانست.

آموز‌ش‌وپرورش کم‌کاری می‌کند
سلیمان پاک‌سرشت‌ با اشـــــــــــاره به سیستم آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: نکته دیگر مربوط به آ‌موزش و پرورش و آموزش عالی است. اینها مراکزی هستند که اگر در آنها تحرکی اتفاق بیفتد به قطع در سطح جامعه هم تغییرات اتفاق خواهد افتاد. اما با کم‌کاری باعث افت حرکت روبه‌جلوی کشور می‌شوند
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها