{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بر اساس تفاهم‌نامه منعقده میان صندوق بازنشستگی کشوری با بیمه ملت، بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های این شرکت، بیمه‌های خودرو، آتش‌سوزی و عمر و حادثه را با تخفیف و بدون پیش پرداخت،در اقساط ۱۱ ماهه خریداری کنید.

خبر خوب بیمه ای برای بازنشستگان

بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با بیمه ملت، بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های این شرکت، بیمه‌های خودرو، آتش‌سوزی و عمر و حادثه را با تخفیف و بدون پیش پرداخت، در اقساط ۱۱ ماهه خریداری کنید. متقاضیان بر ای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره  ۰۲۱۲۵۰۰ تماس بگیرند یا به سایت Sabasrm.ir مراجعه کنند. 

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها