{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

3 جوان تهرانی به صورت داوطلبانه در غسالخانه جنازه های کرونایی را غسل می دهند.

این سه جوان روحانی اهل گلستان و نسیم شهر هستند، آنها داوطلبانه مدتهاست در غسلخانه بهشت زهرا اموات تلف شده بر اثر کرونا را غسل و راهی منزل آخر می‌کنند.

آنها برای این کار رو در رو با ویروس مرگبار کرونا می ایستند و با چند دستکش و ابزاری عادی خود را ایزوله می کنند تا یکی از سخت ترین کارهای دنیا را انجام دهند

 

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها