{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نمونه‌های به دست آمده از چشمان یک زن پروتئین ویروسی را نشان داد.

صفحه توییتر دیلی‌میل آنلاین درباره کشف کرونا در چشم زن 64 ساله پس از بهبودی نوشت: زن چینی اهل ووهان در اوایل فوریه با سرفه و اسهال راهی بیمارستان شده و پس از تشخیص کرونا 18 روز بستری می‌شود.وی سپس دو بار آزمایش کرونا داده و هر دو بار منفی شد.
 
بعدا هر دو چشم وی شروع به درد کرد و در کلینیک به وی گفته شد مایع در چشمانش تجمع یافته و باعث افزایش فشار چشم شده است.
یک بار مارس و بعد در آوریل تحت عمل جراحی قرار گرفت.
نمونه‌های به دست آمده از چشمانش پروتئین ویروسی را نشان داد.
ویروس کرونا نه تنها در سطح چشم بلکه در اشک نیز یافت شده است و به همین خاطر در 12 درصد از بیماران به صورت تظاهرات چشمی مانند قرمزی و تورم دیده می‌شود.
گفتنی است روز چهارشنیه مایک پنس معاون ترامپ در مناظره با هریس با چشم خونین و اشک آلود ظاهر شده که همگان گفتند شاید کرونا باشد.
2942415

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها