{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پیرمرد ایتالیایی که توانست در ۹۳ سالگی سومین مدرک دانشگاهی خود را در رشته فلسفه اخذ کند تحسین استاد‌های خود را برانگیخت.

پیرمرد ۹۳ ساله سومین مدرک دانشگاهی خود را گرفت! +عکس

این پیرمرد؛شهروند ایتالیایی توانست در سالمندی سومین مدرک تحصیلی خود را اخذ کند. «بینیتو ریمینی» پیرمرد ۹۳ ساله ایتالیایی توانست سومین مدرک تحصیلی خود را در رشته فلسفه از دانشگاه ایسترن بیدمونت کسب کند.این پیرمرد تحسین استاد‌های خود را برانگیخت.

او که متولد سال ۱۹۲۷ است از تحصیل علم دست برنداشت و در رشته فلسفه رتبه عالی کسب کرده و تحسین استاد‌های خود را برانگیخت. ریمینی که سه سال قبل همسرش را از دست داد، تصمیم گرفت وقت خود را صرف پژوهش و تحصیل کند.

 

این پیرمرد رساله خود را درباره فلسفه هایدگر، فیلسوف معروف آلمانی با عنوان «درد و زندگی برای مرگ» نوشت و پسر و نوه‌اش نیز در جلسه دفاع وی حضور داشتند. این سالمند ایتالیایی در جلسه دفاع خود گفت: فقط فلسفه را دوست ندارم بلکه شناخت به صورت کلی را دوست دارم و توجه به علم و تحصیل، علاوه بر انرژی به من قدرت و انگیزه تصمیم گیری برای پژوهش و برداشتن گام‌های دیگر در این مسیر می‌دهد.

ریمینی پیش از این در ۲۷ سالگی مدرک اقتصاد و تجارت از دانشگاه بیروجیا و دومین مدرک خود را در علوم اجتماعی از دانشگاه اوربینو در ۶۲ سالگی کسب کرد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها