{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عضو انجمن گوارش و کبد ایران درباره دلیل انسداد روده پس از مصرف خرمالو توضیحاتی را ارائه کرد.

عضو انجمن گوارش و کبد ایران درباره دلیل انسداد روده پس از مصرف خرمالو توضیحاتی را ارائه کرد.بعضی از مردم گمان می‌کنند که چسبناکی میوه خرمالو باعث انسداد روده می‌شود، اما موضوع این نیست و ما در این بیماران، با چسبندگی جدار روده مواجه نیستیم. خرمالو، میوه راحت الحلقومی است که مردم، مثل سیب یا گلابی آن را خوب نمی‌جوند و حتی در بسیاری از موارد، آن را نجویده قورت می‌دهند.

 

محمد صادق غفوری عضو انجمن گوارش و کبد ایران  گفت: در بیماری انسداد روده، انسداد مانع از عبور نرمال محتویات روده از دستگاه گوارش می‌شود. مشکلی که باعث انسداد می‌شود می‌تواند داخل یا خارج روده باشد. در داخل روده، یک تومور یا ورم باعث پر شدن یا انسداد مسیر داخلی روده می‌شود، اما در خارج روده، اندام یا بافت مجاور باعث فشرده شدن، منقبض شدن یا پیچ خوردگی بخشی از روده می‌شود.

او در ادامه افزود: انسداد روده در روده کوچک یا روده بزرگ اتفاق می‌افتد. همچنین، انسداد روده می‌تواند کلی یا جزئی باشد و به این بستگی دارد که محتویات روده از ناحیه مسدود شده می‌تواند عبور کند یا خیر.

عضو انجمن گوارش و کبد ایران بیان کرد: بعضی از مردم گمان می‌کنند که چسبناکی میوه خرمالو باعث انسداد روده می‌شود، اما موضوع این نیست و ما در این بیماران، با چسبندگی جدار روده مواجه نیستیم. خرمالو، میوه راحت الحلقومی است که مردم، مثل سیب یا گلابی آن را خوب نمی‌جوند و حتی در بسیاری از موارد، آن را نجویده قورت می‌دهند.

غفوری در ادامه افزود: بنابراین، تکه‌های له نشده خرمالو کم کم در انتهای روده کوچک جمع و باعث انسداد آن می‌شوند. به علاوه، تانن موجود در خرمالو هم می‌تواند به عنوان عاملی برای انسداد روده محسوب شود. 

عضو انجمن گوارش و کبد ایران در پایان تصریح کرد: بهترین توصیه‌ای که می‌توان برای پیشگیری از انسداد روده در اثر مصرف بیش از اندازه خرمالو کرد، این است که در مصرف آن حد اعتدال را رعایت کنید؛ بنابراین نه تنها خرمالو، بلکه هر ماده غذایی که به طور صحیح جویده نشود، ممکن است موجب یبوست و انسداد روده شود.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها