{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی: دفترچه‌های کاغذی از سوم اسفند حذف می‌شوند و کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه می‌شود.

سرپرست بیمه تامین اجتماعی البرز گفت: در صورتی که به هر علتی امکان استفاده از نسخه الکترونیک فراهم نباشد (مانند قطع اینترنت) پزشک می‌تواند از همان نسخه‌های باقیمانده در دفترچه قبلی و یا نسخه خود استفاده کند که در نسخه خود ایشان باید کد ملی و اطلاعات هویتی و تاریخ ویزیت قید شود.

ابوالحسن قورچیان روز شنبه ۱۸ بهمن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای اسفند ۱۳۹۹ چاپ دفترچه‌های کاغذی سازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به نکات مهم بخشنامه حذف چاپ دفترچه کاغذی، افزود:

با حذف این دفترچه‌ها شناسایی بیمه شده از طریق کارت ملی و یا شناسنامه و یا جلد عکس دار دفترچه‌های بیمه قبلی صورت می‌گیرد.

سرپرست بیمه تامین اجتماعی البرز توضیح داد:

بیمه برای نوزادان فاقد کد ملی نیز تا حداکثر یک ماه از طریق کد ملی مادر صورت می‌گیرد.

وی گفت: در صورتی که به هر علتی امکان استفاده از نسخه الکترونیک فراهم نباشد (مانند قطع اینترنت) پزشک می‌تواند از همان نسخه‌های باقیمانده در دفترچه قبلی و یا نسخه خود استفاده کند که در نسخه خود ایشان باید کد ملی و اطلاعات هویتی و تاریخ ویزیت قید شود.

وی اعلام کرد: نحوه استعلام استحقاق درمان کماکان همان روش‌های قبلی مانند شماره گیری *۴*۱۴۲۰#  یا *۱۶۶۶# و یا سایت Pwa.tamin.ir است که بیمه شده نیز می‌تواند قبل از مراجعه به پزشک وارد پنل کاربری خود (بیمه شده اصلی) در سایت es.tamin.ir شده و اعتبار خود و افراد تحت تکفل خود را چک کند.

سرپرست بیمه تامین اجتماعی البرز بیان کرد:

در صورتی که استحقاق نداشته و بیمه شده معترض باشد می‌تواند با شماره ۱۴۲۰ تماس حاصل نماید؛ همچنین متقاضیان جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی خود می‌توانند نسخه پزشک را به بیمه تکمیلی ارائه نماید.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها