{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

گوسیامه سیتوله ٣٧ ساله در آفریقای جنوبی ادعا کرد که ٧ پسر و ٣ دختر به دنیا آورده و از مردم درخواست کمک کردند.

مردم کمک‌های زیادی از جمله ۵٠ هزار پوند پول نقد برایشان به پره توریا فرستادند.

نوزاد

آقای تسوتتسی به ناگهان از مردم خواست پولی برایشان ارسال نکنند و هم زمان مقامات شروع به تحقیق درباره صحت ماجرا کردند.

نوزاد

بعدا معلوم شد بچه‌ای در کار نبوده و گوسیامه در بخش روانی بیمارستان تمبیسا بستری شد و این موضوع باعث شد تا وکیل وی وارد عمل شده تا وی را از بیمارستان مرخص کند.

نوزاد

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها