{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

هنگام قطعی برق از این کار ها اجتناب کنید.

قطعی برق موضوعی جدی در سراسر کشور است.روزانه چندین بار شاهد قطعی برق هستیم.هنگام قطعی برق باید نکاتی رعایت شود.در زمان قطعی برق تا جایی که می توانید از آسانسور استفاده نکنیداگر در زمان قطعی برق از آسانسور استفاده کردید نکات مذکور را فراموش نکنید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی: در مواردی مشاهده می‌شود سرویس کارهای آسانسور کلید آسانسور را به فردی از اعضای ساختمان تحویل می دهند و از او می خواهند زمانی که برق قطع شد با کلید درب آسانسور را باز کنند تا افراد بتوانند از کابین خارج شوند.

این کار غلط است چرا که برای باز کردن درب آسانسور هنگام قطعی برق ابتدا باید برق سه فاز آسانسور قطع شود وترمز آن خلاص شود و با احتیاط کابین را متوقف کنند.  چرا که هر گونه خطایی باعث می شود کابین به پایین رها شود.

آتش نشانان دوره های باز کردن درب آسانسور و کنترل آن در زمان قطعی برق را دیده اند و با تخصص این کار را انجام می دهند.

به شهروندان توصیه می کنم به این گونه موارد دقت کنند و اگر در زمان قطعی برق برای آسانسور ها مشکلی پیش آمده حتما سرویس کار معتبری، آسانسور ها را در اولین فرصت کنترل کنند.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها