{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

توکلی، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور با بیان اینکه ارزش کنونی سهام عدالت مورد قبول نیست، گفت: ارزش واقع سهام عدالت بیش از این میزان است.

55آنلاین به نقل از خانه فوتبال، عسگر توکلی با بیان اینکه ارزش بیش از ۱۱ میلیون تومان سهام عدالت کنونی ۵۰۰ هزار تومانی مورد قبول نیست، گفت: ارزش واقعی سهام عدالت بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیون است.

وی اظهار داشت: طبق نظر کارشناسی اعلام می‌کنم که ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی بیش از ۶۰ میلیون تومان است.

وی با اظهار اینکه برخی ها سهام عدالت را در روزهای اولیه باور و قبول نداشتند و از ثبت نام برای دریافت آن خودداری کرده بودند، افزود: بخشی از جاماندگان کنونی سهام عدالت را این افراد تشکیل می دهند.

سهام عدالت

توکلی یادآور شد: همچنین دسته ای از افراد طبق قانون هنگام ثبت نام سهام عدالت مشمول نبودند و جزو چند دهک قرار نگرفته بودند و با این حال تلاش هستیم تا بحث جاماندگان را پیگیری کنیم.

 

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور شمار جاماندگان سهام عدالت را هفت میلیون نفر عدالت کرد و گفت: سه میلیون نفر از این تعداد را فوت شدگان تشکیل می دهند.

وی درباره سود سهام عدالت گفت: قرار بود ۲۰۰ هزار تومان سود سهام عدالت واریز شود که تاکنون ۱۷۰ هزار تومان پرداخته شده است و باید مابقی آن پرداخت شود.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها