{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ضرغامی در توئیتی نوشت: جلساتم را با تشکل‌های صنفی، مردم نهاد و فعالان و بازیگران اصلی حوزه ماموریتی وزارتخانه، آغاز کرده‌ام. اطلاعات و تحلیل‌های آنان دست اول و میدانی است.

سید عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در توئیتی نوشت: امروز آخرین صبحانه کاری‌ام در پاستور، با آقای جمشیدی حمزه زاده رئیس جامعه‌ی حرفه‌ای هتلداران کشور بود. جلستام را با تشکل‌های صنفی، مردم نهاد و فعالان و بازیگران اصلی حوزه ماموریتی وزارتخانه، آغاز کرده‌ام. اطلاعات و تحلیل‌های آنان دست اول و میدانی است.

توئیت+ضرغامی

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها