{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

می خواهید بدانید که آیا سهام عدالت به شما هم تعلق گرفته یا نه؟ پاسخ را در این خبر بخوانید.

از کجا بدانیم مشمول سهام عدالت هستیم؟

سهام عدالت به چه کسانی تعلق گرفته است؟ می خواهید بدانید که آیا سهام عدالت به شما هم تعلق گرفته یا نه؟ پاسخ را در این خبر بخوانید.برای اینکه هر فرد ایرانی بداند مشمول  سهام عدالت  شده است لازم است تا به سایت اینترنتی www.samanese.ir مراجعه کند. 

برای اینکه هر فرد ایرانی بداند مشمول  سهام عدالت  شده است لازم است تا به سایت اینترنتی www.samanese.ir مراجعه کند. و با وارد کردن اطلاعات شخصی، متوجه مشمول یا غیر مشمول بودن  سهام عدالت  خود شود.

مشمولان سهام عدالت چه کسانی هستند؟

 • مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی: گروه تخفیف‌دار محسوب می‌شوند و همه اعضای این گروه سود سهام برای عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ خود را دریافت کرده‌اند.
 • روستاییان و عشایر: سود عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ سهام خود را دریافت کرده‌اند.
 • کارگران فصلی ساختمانی: آن‌ها هم‌سود مربوط به عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ را گرفته‌اند.
 • گروه سایر اقشار: گروه‌های کم‌جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد هستند که آن‌ها هم‌سود عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ را به طور کامل دریافت کرده‌اند.
 • گروه کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.

نحوه استعلام سهام عدالت

برای استعلام ، لازم است وارد سایت زیر شوید:

www.samanese.ir

با واردکردن کد ملی و پر کردن اطلاعات شخصی، در صورت تعلق، برگه سهام نمایش داده می‌شود: در این برگه سهام، ۷ ردیف مشاهده می‌گردد که شامل ارزش سهام تخصیصی اولیه با توجه به بعد خانوار، مجموع مبالغ دریافت شده توسط دولت از محل سود سهام، سود پرداخت‌شده نقدی، ارزش اقساط تسویه شده، بهره‌مندی از تخفیف دو دهک اول، باقی‌مانده ارزش اولیه سهام تخصیصی، دارایی مشمول (ارزش اسمی سهام متعلق به مشمول) است. حال به توضیح هر یک از موارد فوق می‌پردازیم:

 • ارزش سهام تخصیصی اولیه با توجه به بعد خانوار: ارزش سهام اختصاص‌یافته باملاحظه تعداد اعضای خانواده
 • مجموع مبالغ دریافت شده توسط دولت از محل سود سهام: کل مبلغ سودی که سهام اختصاص‌یافته به شما تا تاریخ صدور این صورت‌وضعیت (صورت‌حساب) ایجاد کرده است.
 • سود پرداخت‌شده نقدی: مبلغ سودی که سهام اختصاص‌یافته به شما ایجاد کرده و در سنوات قبلی، به صورت نقدی به شما پرداخت‌شده است.
 • ارزش اقساط تسویه شده: مبلغ خالص سودی که به عنوان اقساط شما محاسبه‌شده و بابت اقساط سهام پرداخت‌شده است. به عبارتی اگر از مجموع مبالغ دریافت شده توسط دولت از محل سود سهام، سود پرداخت‌شده نقدی را کسر کنیم به ارزش اقساط تسویه می‌رسیم.
 • بهره‌مندی از تخفیف دو دهک اول: مبلغی که شما از تخفیف دو دهک اول برخوردار شده‌اید و به همان میزان از پرداخت اقساط معاف هستید.
 • باقی‌مانده ارزش اولیه سهام تخصیصی: مبلغی از ارزش اولیه سهام شما که قسط آن از محل سود دریافتی پرداخت‌نشده و می‌تواند توسط شما پرداخت شود تا به دارایی شما افزوده شود.
 • دارایی مشمول (ارزش اسمی سهام متعلق به مشمول): مبلغی از سهام شما که اقساط آن پرداخت‌شده و اکنون متعلق به شماست.

شماره مرکز پشتیبانی مرکز سهام عدالت ۸۳۳۳۸ می‌باشد که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات مردم است. آمار و داده‌های موجود حاکی از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود از سال ۹۵ به ۹۶ است. به طوری که این سود به ۱۷۵ هزار تومان برای هر مشمول، ارتقا یافته است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها