{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت سکه در بازار تهران ۸,۵۵۸,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی امروز چهارشنبه ۰۴ /۰۴/ ۹۹ | سکه به ۸,۵۵۸,۰۰۰ تومان رسید

قیمت سکه در بازار تهران ۸,۵۵۸,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.سکه بهار آزادی،به ۸,۴۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.نیم سکه نیز به ۴,۳۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید.


 


 

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی،به ۸,۴۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه نیز به ۴,۳۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

در بازار تهران ربع سکه ن۲,۴۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی  ۱,۲۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت طلای 18 عیار در بازار تهران

همچنین قیمت طلا در بازار نسبت به روز قبل ، با ۲۲۶۰۰ تومان افزایش، ۸۴۴,۰۰۰ (هشتصد و چهل و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها