{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت طلا در بازار ۹۸۶,۳۰۰ (نهصد و هشتاد و شش هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۴ /۰۴/ ۹۹ | طلا داخلی نزدیک ۹۸۶,۳۰۰ تومان شد

قیمت طلا  به ۹۸۶,۳۰۰ (نهصد و هشتاد و شش هزار و سیصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا در بازار خارجی هم ۱,۸۰۶ (یک هزار و هشتصد و شش ) دلار قیمت خورد.

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

همچنین هر مثقال طلا 18 عیار  ۴,۲۷۴,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه  ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها