{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۳.۱۲ درصدی، از ۹،۹۰۰،۰۰۰ (نه میلیون و نهصد هزار) تومان به ۹،۶۰۰،۰۰۰ (نه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امروز چند شد؟ (۹۹/۰۴/۳۱)

نیم سکه ۵،۷۰۰،۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

ربع سکه، امروز به ۳،۴۰۰،۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۱،۸۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ خورد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها