{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رقم حقوق مستمری بگیران بر اساس طرح جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان شامل 90 درصد حقوق مشمول کشور شاغلان همتراز آنها است که از اول مهر ماه اجرایی می شود و بر اساس 20 گروه تقسیم بندی شده است.

این همسازی سازی در گروه های بیست گانه شامل بازنشستگان لشگری و کشوری، قضات، اعضای هیات علمی، مقامات، کارکنان مدارس غیر هیات علمی آمورش عالی خواهد بود که هر کدام جدول خاص خود را دارد.
 
پیش تر رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که بار مالی اجرای این طرح تامین شده و نیازی به تصویب مجدد آن در مجلس شورای اسلامی نیست.
 
احتساب ارقام جدید در سه بخ عمومی، اختصاصی و آیتم های خاص انجام شده است. در بخش عمومی حقوق بازنشستگان بر اساس امتیازاتی که در دوران اشتغال سی سال یا بیشتر همانند شاغلین فعلی محاسبه می وشد. این امتیازات شامل مدرک تحصیلی، سابقه، اخذ گروهی و .. است که در اولین حکم بازنشستگی مشخص شده است که بر اساس آنها در 20 گانه شغلی بازنشستگی قرار گرفته و بر اساس امتیاز گروه شغلی حقوق دریافت می کردند. بر اساس طرح همسان سازی  قرار است معادل اختلاف حقوق که بازنشسته با همتراز شغلی خود دارد به امتیاز گروه شغلی اضافه می شود و بر اساس اعلام دولت به طوری است هیچ بازنشسته ای کمتر از 90 درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز خود دریافت نخواهد کرد.
 
بخش دیگری از حقوق بازنشستگان در همسان سازی متاثر از شرایط خاص است که البته برای همه عمومیت ندارد. برخی ممکن است همه این شرایط خاص را داشته باشند و برخی هیچ کدام ان را نداشته باشند. افراد دارند شرای طخاص امتیازات خاصی خواهند داشت که در 2438 ریال ضرب شده و به همان حقوق بخش عمومی اضافه می شود. آیتم‌های خاص نیز شامل موارد  همچون حق معاونت، حق عائله مندی ، حق اولاد و ... است.
 
همسان سازی حقوق بازنشستگان بر اساس گروه های بیست گانه:
گ 1و2 حقوق 28037000
گ3 حقوق 30475000
گ4 حقوق32913000
گ 5حقوق 35351000
گ6 حقوق 37789000
گ7 حقوق 40227000
گ8 حقوق 42665000
گ9 حقوق 45103000
گ10حقوق 47541000
گ11حقوق 49979000
گ12حقوق 52417000
گ13حقوق54855000
گ14حقوق59731000
گ15حقوق62169000
گ16حقوق64607000
گ17حقوق67045000
گ18حقوق69413000
گ19حقوق 71921000
 
۱- احکام جدید بازنشستگان با تاریخ اجرای اول مهرماه ۹۹ بمیزان حداقل ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز آنان بشرحی که در ادامه خواهد آمد صادر خواهد شد.
 
۲- این همسان‌سازی حقوق شامل همه بازنشستگان کشوری، لشکری، قضات، اعضای هیات علمی، مقامات، کارکنان و مدرسان غیر هیأت علمی آموزش عالی خواهد شد و هر کدام جدول خاص خود را دارند.
 
۳- از آنجایی که برای اجرای این طرح از حداکثر ظرفیت های قانونی دولت و اختیارات قانونی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شده و بار مالی آن هم تأمین شده نیازی به تصویب مجدد آن در مجلس شورای اسلامی نمی باشد.
 
بخش عمومی:
بازنشستگان هر کدام بر اساس امتیازاتی که در دوران اشتغال سی ساله یا بیشتر، مانند؛ شاغلین فعلی در بخش‌های حق شغل و حق شاغل (موضوع مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) مانند؛ مدرک تحصیلی، سابقه، اخذ گروه تشویقی و پیچیدگی‌ها و شرایط آنها کسب نموده‌اند، الان در همسان‌سازی معادل اختلاف حقوقی که با شاغل همتراز خود دارند به امتیاز گروه شغلی آنها افزوده شده است. این موضوع آنقدر دقیق محاسبه شده که هیچ بازنشسته‌ای کمتر از ۹۰%؜ حقوق مشمول کسور شاغل همتراز خود دریافت نخواهد کرد.
 
توضیح آنکه در اولین حکم بازنشستگی بازنشستگان طبقه شغلی مربوط مشخص شده هست، که بر اساس همین طبقه و با اضافه کردن عدد چهار به آن، در یکی از گروه‌های بیست گانه شغلی دوران بازنشستگی قرار گرفته‌اند و بر اساس امتیاز آن گروه شغلی که در ان تعریف شده‌اند با در نظر گرفتن ضریب ریالی سال حقوق دریافت می‌کنند.
 
بخش اختصاصی
بخش دیگری از حقوق بازنشستگان متاثر از شرایط خاص هر کدام از آنهاست، که عمومیت ندارند و بعضی اشخاص ممکن است همه آیتم ها را داشته باشند یا بکلی فاقد آنها و یا صاحب بعضی از آنها باشند و اینها نیز با توجه به امتیازات خاصی که دارند، در ضریب ریالی ۲۴۳۸ ریال خاص امسال ضرب شده و به آن بخش عمومی اضافه می‌گردد و کل دریافتی آنها را (حقوق مهرماه ۹۹) تشکیل خواهد داد.
 
آیتم‌های خاص نیز شامل موارد زیر است:
الف : حق مدیریت یا معاونت که از ٥٪؜ تا ٢٥٪؜ حقوق خود شخص متناسب با پست های مدیریتی که در طول خدمت شاغلی داشته اید داده می شود
 
ب : حق عائله مندی
 
ج : حق اولاد
 
د : خدمت اداری در مناطق جنگی بمیزان هر سال ۱۸۸ امتیاز
 
ذ :  سنوات مازاد بر سی سال، به ازای افزایش هر سال ۲/۵%حقوق و همچنین کسر ۲/۵% حقوق بابت هر سال کسر خدمت از سی سال
 
ر : هر آیتم امتیازآور دیگری که بنام بازنشسته در سامانه‌ی اطلاعات فردی ایشان در صندوق بازنشستگی ثبت شده و الان ان بازنشسته از مزایای ان بهره مند است محاسبه خواهد شد
 
محمدباقر نوبخت در استودیوی گفته است: در قانون برنامه ششم برای متناسب سازی حقوق شاغلین تحت عنوان همسان سازی؛ تکلیفی بر دولت قائل شده ایم، طی سال ۹۶ تا ۹۹ هر ساله مبلغی هم علاوه بر افزایشی که برای شاغلین در نظر گرفته می‌شد برای بازنشستگان هم اضافه می‌شد، اما با توجه به این که برای شاغلین در اسفند ماه سال قبل، افزایش امتیازات فصل دهم اجرا شد، فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین زیادتر شد به همین جهت از برخی شخصیت‌های بازنشسته و با تجربه دعوت کردیم تا ما را یاری نمایند.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید گفته‌های مجری مبنی بر این که همه بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهر ماه معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین فعلی را دریافت خواهند کرد، افزود: طبق کارشناسی‌های انجام شده، جدولی تهیه شد که طبق آن دریافتی طبقه به طبقه و گروه به گروه اعضای بازنشسته حداکثر ۹۰ درصد شاغلان خواهد بود.
 
نوبخت در بیان میزان کف و سقف دریافت‌های بازنشستگان خاطرنشان کرد: آنچه از آغاز مهر ماه به اجرا می‌رسد، رضایت همکاران ما را در بر خواهد داشت. ضمناً با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین سرمایه همسان سازی بیمه شدگان تأمین اجتماعی هم صورت می‌گیرد.
 
او افزود: دولت موظف شد همه طرح‌های ناتمام خود اعم از عمرانی و اجتماعی را به اتمام برساند، در همین راستا آقای روحانی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا مطالبات ایثارگران را ظرف ماه‌های آینده تسویه کنیم و همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد نسبت به کادر درمان (پرستاران) مضاف بر مطالبات کارانه ها، فوق العاده ویژه‌ای هم برای کادر درمانی ستاد کرونا و همچنین بازنشستگان درمانی در نظر بگیرد.
 
نوبخت ادامه داد: برای بازنشستگان غیر از همسان سازی که از آغاز مهر عملیاتی می‌شود، برنامه ریزی کرده ایم قبل از آنکه مهر آغاز شود همه پاداش بازنشستگی در همه رده‌ها پرداخت شود.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حدود مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان در نظر گرفته شده است، ضمناً در سال جاری شاهد افتتاح بسیاری از طرح‌های عمرانی ناتمام خواهیم بود که این افتتاح‌ها سبب رفاه مردم خواهد بود.
 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها