{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت سکه در بازار تهران ۱۱,۱۲۱,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و بیست و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه به ۱۱,۱۲۱,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و بیست و یک هزار) تومان رسید 

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی به ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه در بازار داخلی هم ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار تهران ۳,۲۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی  ۱,۶۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

در بازار داخلی قیمت طلا  به ۱,۰۶۰,۱۰۰ (یک میلیون و شصت هزار و یکصد ) تومان رسید.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها