{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت طلا در بازار تهران ۱,۰۶۰,۱۰۰ (یک میلیون و شصت هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا در بازار داخلی به ۱,۰۶۰,۱۰۰ (یک میلیون و شصت هزار و یکصد ) تومان رسید.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا در بازار خارجی هم ۱,۹۷۶ (یک هزار و نهصد و هفتاد و شش ) دلار قیمت خورد.

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار،  به ۱,۴۱۳,۵۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سیزده هزار و پانصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

همچنین هر مثقال طلا 18 عیار  ۴,۵۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و چهار هزار) تومان معامله شد.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها