{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد تهران ۱۱،۱۲۱،۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و بیست و یک هزار) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت سکه به ۱۱،۱۲۱،۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و بیست و یک هزار) تومان رسید

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی به ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه در بازار داخلی هم ۵،۶۰۰،۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار تهران ۳،۲۵۰،۰۰۰ (سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی ۱،۶۶۰،۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

در بازار داخلی قیمت طلا به ۱،۰۶۰،۱۰۰ (یک میلیون و شصت هزار و یکصد ) تومان رسید.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها