{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در پایان هفته اخیر ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش برای سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی، به ۱۰ میلیون و ۹۳ هزار تومان رسیده است.

ارزش روز سهام عدالت (۹۹/۰۵/۳۱)

ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در پایان هفته اخیر به ۱۶ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان رسید. بدین ترتیب در پایان این هفته ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۱۰ میلیون و ۹۳ هزار تومان کاهش یافته است. آنها هم که فعلا منتظر دریافت وجوه حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی هستند می‌توانند در انتظار دریافت بیش از پنج میلیون تومان باشند.

علاوه بر این، ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز در پایان هفته اخیر به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب در پایان این هفته ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۱۹.۸ میلیون هزار تومان کاهش یافته است. آنها هم که فعلا منتظر دریافت وجوه حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیون تومانی هستند می‌توانند در انتظار دریافت حدود ۱۰ میلیون تومان باشند.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر