{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز سه شنبه چهارم شهریورماه در صرافی‌های بانکی روی ٢٢ هزار و ٤٨٠ تومان ثابت ماند.


قیمت دلار در بازار امروز

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز سه شنبه چهارم شهریورماه در صرافی‌های بانکی روی ٢٢ هزار و ٤٨٠ تومان ثابت ماند.

همچنین صرافی‌ها، امروز هر دلار را ٢٢ هزار و ٣٨٠ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت خرید هر یورو نیز امروز در صرافی‌های بانکی ٢٦ هزار و ٥٨٠ تومان و قیمت فروش آن ٢٦ هزار و ٦٨٠ تومان ثابت بوده است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها