{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نماینده مجلس از طرح واگذاری ۵.۲ میلیون خودرو به دارندگان سهام عدالت طی سه سال خبر داد و گفت: این طرح با هدف نهضت داخلی‌سازی خودرو و جبران فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی تدوین شده است.

خبر خوب/با سهام عدالت خود صاحب خودرو شوید
نماینده مجلس از طرح واگذاری ۵.۲ میلیون خودرو به دارندگان سهام عدالت طی سه سال خبر داد.علی موسوی درخصوص طرح خودرودار کردن دارندگان سهام عدالت گفت: این طرح با همکاری مشاوران اقتصادی مجلس تهیه و مقرر شده ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو طی ۳ سال برای خانوارهای نیازمند با اولویت دهک‌های پایین جامعه و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی واگذار شود.
 
وی افزود: با توجه به اینکه فاصله طبقاتی زیادی بین فقیر و غنی جامعه ایجاد شده، اجرای این طرح می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند و خانواده‌ های مستضعف را با استفاده از ساز و کار راحت و بدون هزینه صاحب خودرو کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: جزئیات و چگونگی اجرای این طرح بعدا بصورت کامل رسانه‌ای خواهد شد. خودروسازان با استفاده از سهام سهامداران عدالت، سرمایه را افزایش خواهند داد و سایت‌ها و کارخانه‌های جدیدی در شهرهای کمتر توسعه‌ یافته و مناطق محروم ایجاد خواهند کرد.
موسوی گفت: این طرح جامع با هدف نهضت داخلی‌سازی خودرو تدوین شده و با توجه به بازتاب خبر خودرودار کردن خانوارهای نیازمند در داخل و خارج ، پیش‌بینی می‌شود در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب برسد.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها