{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تفاهم نامه های ۳۰۰ میلیارد تومانی مسکن کارگری، ۲۰۰ میلیارد تومانی توسعه بازار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جوانان با صندوق کارآفرینی امید و ۲۰ درصد تخفیف بیمه کارفرما با معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی را امضا کرد.

فوری/ وام یک میلیاردی آقای وزیر به جوانان +نحوه دریافت

 مراسم انعقاد تفاهم نامه ۳۰۰ میلیارد تومانی مسکن کارگری و تفاهم نامه ۲۰۰ میلیارد تومانی توسعه بازار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جوانان با صندوق کارآفرینی امید و تفاهم نامه ۲۰ درصد تخفیف بیمه کارفرما با معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی و مراسم تفاهم نامه تعاونی توسعه روستایی با حضور آقایان کبیری معاون محترم امور تعاون، منصوری معاون معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، مهدیان مدیرعامل بانک توسعه‌ تعاون و نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.

معاون تعاون وزارت کار از وام یک میلیاردی می گوید

کبیری ، معاون تعاون وزارت کار در این مراسم گفت: امیدواریم این تفاهم نامه بتواند به تشکیل تعاونی ها سرعت ببخشد. بخش تعاون در 2 سال گذشته بر اشتغال زنان و جوانان تمرکز داشت. امروز تفاهم نامه ای با بسیج سازندگی عقد خواهد شد که این امکان را فراهم می کند تا بنگاه های جدید توسط افرادی مستعد راه اندازی شود. بنابراین منابع تا سقف یک میلیارد تومان در اختیار افراد قرار می گیرد.

وی افزود: امروز ایران از رکود اقتصادی رنج می برد. کمک نهادها می تواند بخش از این آثار منفی را مرتفع کند. اگر بستر مناسبی فراهم شود سرمایه های مردم به بخش تولید کشانده می شود. سرمایه خرد به جای آنکه به بازار طلا و ارز بروند و تبعات تورمی برای کشور داشته باشند، به تولید کشانده می شوند.

کبیری در پایان اشاره کرد: اینگونه تاب آوری کشور در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی بیشتر می شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها