{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: سال گذشته ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق ماهانه بازنشستگان پرداخت می‌شد که امسال به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش بی سابقه حقوق بازنشستگان

مصطفی سالاری در دیدار محمد شریعتمداری با علما و وعاظ تهران افزود: در سال گذشته ماهانه ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت می‌کردیم که ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق ماهانه ۳.۵ میلیون نفر بازنشسته بوده است و با افزایش حقوقی که از سوی وزیر کار اعلام شد امسال همان ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ماه به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ۴۵ میلیون نفر در کشور تحت پوشش خدمات این سازمان هستند و دفترچه خدمات درمانی دارند و سرپرست خانوار‌های آن‌ها اگر بیکار، مرخصی یا بازنشسته شوند؛ حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شود.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها