{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

صندوق بازنشستگی نفت از تمدید مهلت بهره مندی از شارژ جیب اعتباری و دومین پرداخت کمک معیشتی به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت خبر داد.

پرداخت هشتصد هزار تومانی کمک معیشت به بازنشستگان

1- دومین پرداخت هشتصد هزار تومانی کمک معیشت بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در سال مالی جاری هفته نخست مهرماه در جیب نقدی کارت رفاهی آنان واریز می شود.

2- معاون امور مالی، بودجه و تامین منابع صندوق های بازنشستگی نفت: مهلت بهره مندی از شارژ جیب اعتباری ورزش تا پایان امسال تمدید شد.یکم همین ماه ۶۹۰ هزار تومان به جیب نقدی واریز شد و تا آخر ماه نیز ۲۳۰ هزار تومان سرانه نقدی ورزش مربوط به ماه شهریور در جیب نقدی کارت واریز می شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها