{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

صندوق بازنشستگی نفت از تمدید مهلت بهره مندی از شارژ جیب اعتباری و دومین پرداخت کمک معیشتی به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت خبر داد.

1- دومین پرداخت هشتصد هزار تومانی کمک معیشت بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در سال مالی جاری هفته نخست مهرماه در جیب نقدی کارت رفاهی آنان واریز می شود.

2- معاون امور مالی، بودجه و تامین منابع صندوق های بازنشستگی نفت: مهلت بهره مندی از شارژ جیب اعتباری ورزش تا پایان امسال تمدید شد.یکم همین ماه ۶۹۰ هزار تومان به جیب نقدی واریز شد و تا آخر ماه نیز ۲۳۰ هزار تومان سرانه نقدی ورزش مربوط به ماه شهریور در جیب نقدی کارت واریز می شود.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها