{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دومین پرداخت هشتصد هزار تومانی کمک معیشت بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در سال مالی جاری (۹۹) هفته نخست مهرماه در جیب نقدی کارت رفاهی آنان واریز می‌شود.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها