{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نماینده استان سمنان در شورای عالی استان‌ها بر ضرورت افزایش حقوق مستمری بگیران در کنار حقوق بازنشستگان تاکید کرد.

 افزایش حقوق مستمری بگیران در کنار حقوق بازنشستگان

رضا شاه حسینی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد زمانی که حقوق بازنشستگان را افزایش می دهید نگاهی هم به مستمری‌بگیران داشته باشید.

وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان افزود: وزیر کار چندی پیش از افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و در این بین و با وضعیت اقتصادی کشور وضعیت حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی(مسمتری بگیران) چه می شود؟

شاه حسینی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق مستمری بگیران در کنار حقوق بازنشستگان گفت: در صورتی که در کشور شاهد افزایش چندین برابری قیمت اجناس و اقلام را شاهد هستیم باید حقوق مستمری بگیران نیز افزایش پیدا کند.

نماینده استان سمنان در شورای عالی استان ها افزود: مستمری بگیران با این وضعیت موجود و مشکلات پیش رو و با حقوق کم خود چه کار کنند؟ چگونه با حقوق ماهیانه یک میلیون و هفتصد تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذران زندگی کنند؟

شاه حسینی ادامه داد: قیمت اجناس از سر سال تا کنون چندین برابر شده این در حالیست که فقط در نزدیکی های عید ۱۰ تا ۱۵ درصد برای بازنشستگان تامین اجتماعی (مسمتری بگیران) افزایش حقوق می دهند.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها