{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از مرداد ماه جاری با اعمال متناسب سازی پرداخت می شود.

ناهید حیدری افزود: مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان که به عنوان متناسب سازی نام برده می شود، همزمان با حقوق مرداد ماه پرداخت می شود.

وی شرح داد: از ماه های آینده نیز مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در قالب متناسب سازی به صورت جداگانه واریز نشده و همراه با حقوق پرداخت می شود.

به گزارش ایرنا، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز پیش از این، از پرداخت مبلغ مربوط به متناسب سازی به بازنشستگان این سازمان از مردادماه خبر داده و گفته بود: میزان پرداختی به بازنشستگان متناسب با سنوات بیمه پردازی و مبلغ حق بیمه ای که در زمان اشتغال پرداخته اند و همچنین رعایت انصاف توام با اصل عدالت بیمه ای محاسبه شده است.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها