{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با بیان اینکه آموزش مهارت کسب و کار به فرزندان نیز در قالب طرح کوکباز دنبال می شود اظهار کرد: به فرزندانی که فعالیتشان منجر به کسب و کاری می شود تا سقف ۵۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد وام اعطا می شود. در واقع ما نقش کاتالیزور را بازی می کنیم.

رحیمی با اشاره به تفاهم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و امکان استفاده از دوره های مهارت آموزی برای فرزندان بازنشستگان گفت: کسب و کارهای بومی متناسب با شرایط هر استان مشخص شده است. به این فرزندان که مهارتی کسب می کنند ۵ میلیون تومان هم اضافه تر اعطا می شود؛ ضمن آنکه آموزش ها هم رایگان هستند.

وی درباره میزان وام های دریافتی اظهار کرد: این مبلغ در سال گذشته نزدیک به ۳۰ میلیارد بوده که امسال هر فرزند بازنشسته که شرایط احراز وام را داشته باشد و نیز کمیته تخصصی تایید کند که مدارک ارائه شده طبق شیوه نامه ارسالی به استان، منتج به کسب و کار می شود تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام تعلق گیرد و افراد پس از راه اندازی کسب و کار در سامانه کوک باز غرفه خود را برای فروش تشکیل بدهند.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها