{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تغییر قیمت‌ها در دور بعدی فروش فوق‌العاده خودروها

افزایش قیمت‌ها در دور بعدی فروش فوق‌العاده خودروها

یک مقام مسئول در وزارت صمت از اتمام فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی خبر داد.سهیل معمارباشی با اشاره به برگزاری فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت تمام فروش های فوق‌العاده خودروها ‌از مهر باید با قیمت‌های جدید انجام می‌شد.

بر همین اساس فروش فوق‌العاده اخیر خودروسازان، آخرین فروشی بود که با قیمت‌های قبلی انجام شده است و طبق مصوبه شورای رقابت در طرح بعدی قیمت خودرو‌ها به‌روز رسانی خواهد شد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها