{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹ با چندین بار تغییر ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان عرضه شد.

دلار همچنان در کانال ۲۷ هزار تومان

قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹ با چندین بار تغییر ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان عرضه شد. قیمت هر دلار آمریکا برای فروش امروز ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد. در عین حال قیمت خرید هر دلار نیز ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان است.

همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی ملی ۳۰,۶۲۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۲,۶۰۰ تومان است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها