{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از تصویب اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور والزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالا‌های اساسی خبر داد.

دریافت کنندگان 120هزار تومان یارانه کالا مشخص شدند!

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از تصویب اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالا‌های اساسی خبر داد.

حاجی بابایی با اعلام خبر، تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی گفت: براساس این مصوبه، ماده واحده مبالغ مندرج در بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور در راستای اجرای احکام این قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود، براین اساس اولا، دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سابر دهک‌ها اقدام نماید.

وی تاکید در خصوص هدف تخصیص این اعتبار گفت، این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در خصوص منابع مورد نیاز این مصوبه تصریح کرد، منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱- مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال از محل تغییر در ارقام مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مندرج در بند (و) تبصره (۲)

۲_مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل تغییر حداکثر تا بیست درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با سثتنایی ردیف‌های (۱) _ (۲) _ (۳) - (۶)، (۷) (۹) _ (۱۰) - (۱۱) - (۳۳) - (۲۴) (۲۵)، (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) (۲۹) - (۳۰) و (۳۱)

وی در مورد مبلغ سیصد وپنجاه هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز گفت:مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باقی مانده موضوع بند (و) تبصره (۲) به شرح زیر هزینه می‌شود.

۱_ مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد
(۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای همان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

۲_ مبلغ یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

حاجی بابایی به فروش اموال نیز اشاره کرد و گفت: قسمتی از این اعتبار نیز با فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مازاد بر پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال دیگر به شرح زیر هزینه می‌شود.

وی اولین مجوز برای فروش اموال را، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت برشمرد.

رییس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس به بخش همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری وفولاد به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال نیز، بعنوان دومین مجوز برای فروش اموال، اشاره کرد وگفت: مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای باقیمانده مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این اصلاحیه مد نظر است.

وی گفت: همچنین در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۹، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای تکمیل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام در نظر گرفته شده است.

حاجی بابایی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها