{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا طی یک تخصیص پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرده است.

پاداش بازنشستگان زیاد شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی، سه هزار و ۴۵٨ میلیارد تومان را بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ١٣٩٨ اختصاص داد.

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

در نامه محمدباقر نوبخت آمده است: تخصیص اعتبار موضوع این ابلاغیه به میزان صد در صد تعیین می گردد. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ١٣٩٨، شامل کدملی، تاریخ بازنشستگی، شماره حساب بانکی، مبلغ پرداختی و دستگاه محل خدمت را با امضا ذیحساب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و این سازمان اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات یاد شده و تعیین میزان پاداش پایان خدمت قابل پرداخت به هر فرد با دستگاه اجرایی خواهد بود.
 
در ادامه پاداش پایان خدمت کارکنان  دستگاههای مختلف از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت؛ دستگاههای اجرایی استانی، کمیته امداد، سازمان ثبت احوال، وزارت خارجه، اقتصاد و... قابل مشاهده است.
 
بر این اساس برای حدود۹۷۵۵ کارمند بازنشسته وزارت بهداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان، برای ۱۴۶۰ کارمند سابق وزارت علوم نزدیک به ۲۶۶ میلیارد تومان،  ۵۰۰ کارمند کمیته امداد ۱۵۰ میلیارد تومان(سرانه هر فرد ۳۰۰میلیون تومان) لحاظ شده است. همچنین برای ۲۰۰ کارمند بازنشسته وزارت بهداشت نیز ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سرانه پرداخت پاداش در این دستگاه نیز به صورت سرانه ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. از سوی دیگراین پاداش برای ۲ کارمند بازنشست شده موسسه پژوهشهای وزارت جهاد، ۴۷۰ میلیون تومان و برای یک  کارمند سازمان عشایری نیز ۱۱۴ میلیون تومان، برای یک کارمند سازمان امور اراضی نیز ۲۷۲ میلیون تومان لحاظ شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

سخنگ

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

 
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین پاداش پایان خدمت مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفته بود، که این مبلغ حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خواهد بود.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها