{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک نماینده مجلس گفت: طرح کمک معیشتی ۱۲۰هزار تومانی ارتباطی با یارانه نقدی ندارد.

یارانه 600 هزار تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

یارانه 600 هزار تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟حمید رضا حاجی بابایی گفت: «طرح کمک معیشتی ۱۲۰هزار تومانی ارتباطی با   یارانه   نقدی ندارد و به هر نفر 120 هزار تومان در قالب کارت   الکترونیک   اعتبار داده می‌شود تا با آن   کالاهای اساسی   را خرید کند.»یک نماینده مجلس گفت: طرح کمک معیشتی ۱۲۰هزار تومانی ارتباطی با یارانه نقدی ندارد.

 

وی افزود: «در قالب این کارت، یک خانوار 5 نفره، 600 هزار تومان برای خرید کالاهای اساسی اعتبار دریافت می‌کند.»

به گفته حاجی بابایی، بیش از 60 میلیون نفر مشمول این طرح می‌شوند.

وی همچنین تاکید کرد که کالاهای اساسی موجود در این کارت بر اساس   ارز   4200 تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند.

رئیس کمیسیون   برنامه و  بودجه  مجلس  شورای  اسلامی  همچنین گفت که این طرح سقف  بودجه  را افزایش یا کاهش نمی‌دهد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها