{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان اصلاح شد و در حقوق آذر ماه آنها اجرا می‌شود.

افزایش حقوق تمام بازنشستگان از اول آذرماه

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان اصلاح شد و در حقوق آذر ماه آنها اجرا می‌شود.

به گزارش کاماپرس، بعد از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خیلی از بازنشستگان تامین اجتماعی به خصوص بازنشسته های مشاغل سخت و زیان‌ آور معتقد بودند کمترین حقوق را نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری دریافت می کنند.آنها اعتقاد دارند این همسان سازی ها دردی از آنها دوا نکرده است و نمی توانند از پس هزینه های زندگی بر بیایند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان اصلاح شد و در حقوق آذر ماه آنها اجرا می‌شود.

به گزارش کاماپرس، بعد از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خیلی از بازنشستگان تامین اجتماعی به خصوص بازنشسته های مشاغل سخت و زیان‌ آور معتقد بودند کمترین حقوق را نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری دریافت می کنند.آنها اعتقاد دارند این همسان سازی ها دردی از آنها دوا نکرده است و نمی توانند از پس هزینه های زندگی بر بیایند.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها