{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری نسبت به اظهارات نمایندگان مجلس اعتراض کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه کارمندان!

یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری نسبت به اظهارات نمایندگان مجلس اعتراض کرد.کهزادی (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) در پاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی که گفته‌اند ما برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قانون نداریم، می‌گوید: این حرف، اصلاً صحیح  نیست چراکه قوانین چندی برای الزام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داریم.

او به چند بند قانونی اشاره می‌کند: در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که با عبارت "نظام پرداخت " آغاز شده است، از نظر قوانین اداری این نظام به یک روش منظم، مرتب و سامان داده شده و طراحی یک نظام پرداخت خوب که مطابق قوانین و عادلانه باشد، اشاره دارد که برای پرداخت حقوق کارمندان از یک وحدت رویه و طبق ضوابط قانونی پیروی می‌کند. همین "نظام پرداخت" در مورد بازنشستگان هم صادق است، که در این ماده "به همین میزان" اشاره به مطابقت کردن با قاعده و اصول تعیین و درست شده برای بازنشستگان مانند کارمندان دارد، دقیقا مطابق ترازویی که چیزها یا اشیاء با آن و طبق عدالت سنجیده و تعیین می‌شود!

او ادامه می‌دهد: ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام می‌کند «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید. رفع تبعیض، برقراری عدالت و متناسب‌‌سازی در مسیر قانون در متن این برنامه الزام‌آور بودن آن را مشخص کرده است.

به گفته این فعال صنفی، قانون اساسی نیز در موارد متعددی بر لزومِ «رعایت عدالت» تاکید دارد و عدالت به معنای رفع تبعیض و برخورداری از حق و حقوق مناسب است.

کهزادی در پایان تاکید می‌کند: در همه اسناد فرادستی، همسان‌سازی به عنوان یک الزام تاکید شده است و درست نیست که ادعا کنیم قانونی در این رابطه نداریم!

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها