{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آذر ماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کمک بلاعوض 100 هزار تومانی و مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا نیز برای مردم واریز خواهد شد.

آذر ماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کمک بلاعوض 100 هزار تومانی و مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا نیز برای مردم واریز خواهد شد.دولت در ماه جاری 4 واریزی دارد که شامل یارانه نقدی ، یارانه معیشتی بنزین، کمک بلاعوض 100 هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی کرونا است.

WhatsApp Image 2020-12-01 at 10.19.00 AM

یارانه معیشتی بنزین
زمان واریز: یکشنبه 10 آذر ماه
مشمولان: حدود 60 میلیون نفر
مبلغ واریزی: خانواده‌های یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، سه نفره 138 هزار، چهار نفره 172 هزار و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان
یارانه نقدی
زمان واریز: پنجشنبه 20 آذر ماه
مشمولان: 78 میلیون نفر
مبلغ واریزی: 45 هزار و 500 تومان به‌ازای هر نفر
یارانه 100 هزار تومانی
زمان واریز: اواخر آذر ماه
مشمولان: 11 میلیون خانوار بدون درآمد ثابت و بیمه (29 میلیون و 700 هزار نفر)
مبلغ واریزی: 100 هزار تومان به‌ازای هر نفر
مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا
زمان واریز: شروع پرداختی‌ها از روز 20 آذر ماه
مشمولان: 11 میلیون خانوار بدون درآمد ثابت و بیمه (29 میلیون و 700 هزار نفر)
مبلغ واریزی: یک میلیون تومان به‌ازای هر سرپرست خانوار

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها