{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ درصد دیده شده است.

روحانی با بیان اینکه اتکای به نفت در بودجه جاری باید به کمترین میزان ممکن و حتی صفر برسد،گفت: در بودجه به اقشاری که در فشار زندگی هستند، کمک می کنیم؛ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ درصد دیده شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت ، اظهار کرد: علاوه بر این معافیت های مالیاتی را برای حقوق بالا بردیم و از سه میلیون به چهار میلیون رساندیم. حداقل دریافتی کارمندان از ۲.۸ را به ۳.۵ میلیون رساندیم.


وی همچنین از پیش بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر مطلق خبر داد و گفت: کمک های معیشتی به ۸۰ میلیون نفر و یارانه معمولی مانند سابق پرداخت می شود.


رییس جمهوری اضافه کرد: بیمه درمان رایگان برای ۳۰ میلیون نفر مدنظر قرار گرفت که در بخش سلامت به دلیل نیازمندی ها، کرونا و همچنین مدنظر قرار دادن استخدام ۵۳ هزار نیروی جدید بهداشت و درمان مجموع اعتبارات را به بیش از دو برابر رساندیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خوشحالیم که شرایط امروز به سمت بهبودی تدریجی حرکت می کند و امید مردم برای آینده بیشتر شده و محاسبات مردم این است که جنگ اقتصادی رو به پایان است و محاسبات جهانی این گونه است که فشار حداکثری راه به جای نبرده است. آنها می خواستند ما را فلج کنند و شرایط زندگی را برای ما غیر قابل تحمل کند که در این زمینه ناموفق بودند. البته مردم در این مدت در تمام زمینه ها فشارهای زیادی را تحمل کردند اما دولت و مردم و سایر قوا و نهادها در کنار یکدیگر با جنگ اقتصادی و کرونا هم زمان مقابله کردند.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها