{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازنشستگان کارگری از قرار گرفتن اضافات همسان‌سازی در پایه حقوق در فیش‌های جدید خبر دادند.

واریز پول زیاد به علاوه حقوق به حساب بازنشستگان

بازنشستگان کارگری از قرار گرفتن اضافات همسان‌سازی در پایه حقوق در فیش‌های جدید خبر دادند.از قرار معلوم، در فیش‌هایی که روز (پانزدهم آذر) در سایت آمده، مبلغ متناسب‌سازی و ضریب ترغیب به پایه حقوق بازنشستگان اضافه شده است. (اینها به ترتیب شاخص‌های 1 و 2 متناسب‌سازی در بخشنامه 76 مستمری‌هاست). اما کمک هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت آیتم‌هایی است که اساساً با ضریب ترغیب متفاوت است و بر روی پایه حقوق ننشسته است.

از سوی دیگر، بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند در فیش‌های جدید هنوز اصلاحات وعده داده شده عملی نشده است؛ گویا انجام اصلاحات به برگزاری جلسه هیات امنای سازمان موکول شده و بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان آذر، این جلسه برگزار و اصلاحات، اجرایی شود.

 


 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها