{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازنشستگان تامین اجتماعی از قرار گرفتن اضافات همسان‌سازی در پایه حقوق در فیش‌های جدید خبر دادند.

واریز پول زیاد به حساب بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی از قرار گرفتن اضافات همسان‌سازی در پایه حقوق در فیش‌های جدید خبر دادند.از قرار معلوم، در فیش‌هایی که امروز در سایت آمده، اضافات متناسب‌سازی و اضافه ترغیب (همان معیشت و کمک هزینه‌ی مسکن) جزو پایه حقوق بازنشستگان قرار گرفته است که اتفاق مثبتی است.

پیش از این سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود در آذر ماه، همسان‌سازی جزو پایه حقوق قرار می‌گیرد. این اتفاق، موجب می‌شود که افزایش متناسب‌سازی بازنشستگان مانند پایه حقوق، مشمول افزایش سالیانه شود و ثابت نماند.

از سوی دیگر، بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند در فیش‌های جدید هنوز اصلاحات وعده داده شده عملی نشده است؛ گویا انجام اصلاحات به برگزاری جلسه هیات امنای سازمان موکول شده و بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان آذر، این جلسه برگزار و اصلاحات، اجرایی شود.

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها