{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قرار بود که از اول آذر مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کند، اما در فیش مستمری آذرماه، رقم ماه‌های گذشته به چشم می‌خورد.

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی آذر ماه. عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: انتظار می‌رود که در چند روز آینده هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تشکیل جلسه دهد و به این موضوع رسیدگی کند.

نصرالله دریابیگی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران با اشاره به انتظار بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور برای اعمال افزایش مجدد متناسب‌سازی در فیش حقوقی آذر ماه، گفت: برابر احکام بازنشستگان، قرار بود که از اول آذر مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کند، اما در فیش مستمری آذرماه، رقم ماه‌های گذشته به چشم می‌خورد.

وی در مورد دلیل‌عدم افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی در فیش آذرماه این گروه از بازنشستگان، گفت: برابر اخباری که به دست من رسیده‌، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی را تایید کند اما تا این لحظه جلسه هیات امنا تشکیل نشده است .

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور ادامه داد: انتظار می‌رود که در چند روز آینده هیات امنا تشکیل جلسه دهد، و به این موضوع رسیدگی کند.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها