{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

جدیدترین قیمت دلار را در این خبر مشاهده کنید.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی و بازار آزاد امروز شنبه 12 تیر ماه 1400 اعلام شد. بر این اساس قیمت دلار و قیمت یورو نسبت به روز گذشته در صرافی ملی با کاهش نسبی همراه شد. قیمت دلار برای فروش در صرافی ملی 24 هزار و 902 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت دلار برای فروش در بازار آزاد 25 هزار و 200 تومان قیمت گذاری شده است. باتوجه به اعلام امروز قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد قیمت ها بدون تغییر اعلام شد.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی و بازار آزاد امروز شنبه 12تیر ماه 1400 اعلام شد. بر این اساس قیمت ها نسبت به روز گذشته در صرافی ملی و بازار آزاد با کاهش اعلام شد.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 902 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 24 هزار و 409 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 548 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 963 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزار و 200 تومان و قیمت خرید دلار 25 هزار و 100 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 900 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 750 تومان ارزش گذاری شده است.

 

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت فروش یورو به ۲۹۸۰۵ تومان رسید و قیمت خرید یورو نیز ۲۸۲۱۴ تومان اعلام شد.

 

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها