{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ایران خودرو یکی از بهترین شرایط قرعه کشی محصولات خود را برای مشتریانش ارائه کرد.

ایران خودرو حدود یک سال است که محصولات خود را به صورت قرعه کشی در اختیار مردم قرار می دهد. خیلی از مردم با این شیوه از قرعه کشی ایران خودرو موافق نیستند. قرعه کشی ایران خودرو خوبی های خودش را دارد زیرا قرعه به نام هر کسی که بیفتد سند خودرو تا یک سال رهن ایران خودرو می باشد و شخص اجازه فروش خودرو را به مدت یک سال ندارد. ایران خودرو به تازگی یکی دیگر از طرح های خود را ارائه کرد که در ادامه مشاهده می کنید:

پیش فروش محصولات ایران خودرو

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها