{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازنشستگان کشوری پس از اجرای همسان‌سازی، در مهرماه ۹۰ درصد شاغلان همتراز دریافتی خواهند داشت.

چند صد هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شد

اجرای همسان‌سازی از مهرماه، دریافتی بازنشستگان کشوری را افزایش داده است. با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به این امر، بازنشستگان کشوری چند صد هزار تومان افزایش در دریافتی خود را تجربه خواهند کرد.

فرج کمیجانی (دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) که به نمایندگی از جانب بازنشستگان فرهنگی در جلسات با نوبخت شرکت کرده؛ در ارتباط با افزایش حقوق ناشی از همسان‌سازی می‌گوید: شاغلین گروه ١٤ با امتیاز ٢٣٠٠٠ هزار حقوق، بعد از همسان‌سازی گروه شغلی‌شان می‌شود ٥٦٠٧٤٠٠٠ ریال یعنی حدود ۹۸.۵ درصد حقوق شاغل همتراز. شاغلین گروه ١٥ با امتیاز ٢٥٠٠٠ حقوق گروه شغلی‌شان می شود ٦٠٩٥٠٠٠٠ریال یعنی حدود ۹۵.۶ حقوق شاغل همتراز.

او توضیح می‌دهد: بنای ما این بوده که همه بازنشستگان در گروه‌های شغلی مختلف حداقل ۹۰ درصد حقوق ناخالص مشمول کسور شاغل همتراز خود را بگیرند که از قرار معلوم، این اتفاق افتاده و در حق هیچ گروهی از بازنشستگان ظلم نشده است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها