{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه با صدور پیش‌نویس احکام مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان این سازمان تاخیری در دریافت حقوق و مزایشان ندارند.

افزایش سطح حقوق‌ و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه صدور پیش نویس احکام بازنشستگان تا صدور حکم قطعی و دریافت مستمری و مزایای جانبی برای بازنشستگان اهمیت بسزایی دارد، گفت: پیشنهاد شده میزان افزایش مستمری سالانه بازنشستگان و افزایش متناسب‌سازی آنان در فیش‌های حقوقیشان تجمیع شود تا به عنوان آیتمی ثابت و مستمر در احکامشان لحاظ شود.

 

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علیرضا امیری اظهار داشت: قوانین سازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشستگان نیازمند بازنگری است تا حمایتهای بیشتری از این قشر صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه صدور پیش نویس احکام بازنشستگان تا صدور حکم قطعی و دریافت مستمری و مزایای جانبی برای آنان اهمیت بسزایی دارد، گفت: پیشنهاد شده میزان افزایش مستمری سالانه بازنشستگان و افزایش متناسب‌سازی آنان در فیش‌های حقوقیشان تجمیع شود تا به عنوان آیتمی ثابت و مستمر در احکامشان لحاظ شود.

امیری با بیان اینکه تورم و مشکلات اقتصادی کشور به بازنشستگان فشارهای زیادی وارد می‌کند، گفت: باید تلاش کنیم سطح حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا رضایتمندی بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی ارتقا یابد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها