{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه با صدور پیش نویس احکام مستمری بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان این سازمان تاخیری در دریافت حقوق و مزایشان ندارند، گفت: تلاش های سازمان تامین اجتماعی برای رفع تاخیر سه ماهه حقوق بازنشستگان قابل تقدیر است.

رفع تاخیر سه ماهه پرداخت حقوق بازنشستگان

علیرضا امیری اظهار داشت: قوانین سازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشستگان نیازمند بازنگری است تا حمایت های بیشتری از این قشر صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه صدور پیش نویس احکام بازنشستگان تا صدور حکم قطعی و دریافت مستمری و مزایای جانبی برای آنان اهمیت بسزایی دارد، گفت: پیشنهاد شده میزان افزایش مستمری سالانه بازنشستگان و افزایش متناسب سازی آنان در فیش های حقوقی شان تجمیع شود تا به عنوان آیتمی ثابت و مستمر در احکامشان لحاظ شود.

امیری با بیان اینکه تورم و مشکلات اقتصادی کشور به بازنشستگان فشارهای زیادی وارد می کند، گفت: باید تلاش کنیم سطح حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا رضایتمندی بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی ارتقاء یابد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها