{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازنشتگان تامین اجتماعی معوقه فروردین ماه خود را دریافت نکردند علت چه بود؟

چرا معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشد؟

بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کردند که با وجود صدور فیش مستمری خرداد ماه بر اساس احکام اصلاحی اردیبهشت ماه، اثری از معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی به چشم نمی‌خورد.پیشتر قرار بود که سازمان تامین اجتماعی معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی را با انجام اصلاحات لازم در فرمول‌ محاسبه مستمری ناشی از متناسب‌‌سازی (غیر حداقلی بگیران) در ماه‌‌های پس از فروردین ماه پرداخت کند.اردیبهشت ماه امسال برخی نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی  اعلام کردند که معوقه فروردین ماه بر اساس یک حکم جداگانه، در ابتدای خرداد پرداخت می‌شود.

با این حال گفتگوهای بازنشستگان با سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت این معوقه بی‌حاصل بوده است. بنابر اعلام کانون‌ها، ظاهرا سازمان نتوانسته تخصیص منابع لازم را تا ابتدای خرداد ماه ممکن کند.

با توجه به آیتم‌های مندرج در فیش مستمری فروردین ماه، سازمان تامین اجتماعی باید حکم جداگانه‌‌ای برای معوقه فروردین ماه صادر کند.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها