{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سلاخی دو دلفین محافظت شده در چین تا بتوان از دندان این حیوان برای رهایی از ارواح شیطانی استفاده کرد!

سلاخی عجیب و ترسناک دو دلفین/عکس

سلاخی دو دلفین محافظت شده در چین تا بتوان از دندان این حیوان برای رهایی از ارواح شیطانی استفاده کرد!این ایده خرافی در برخی نقاط چین وجود دارد که برای دفع شیطان می‌توان از دندان دلفین استفاده کرد.

1400864_660

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها